Integriteitstoets: hoe tijdens een assessment integriteit wordt getest

17 december 2014 | Assessment tips, Rollenspellen

Laten we eerst even kijken naar het woordenboek. Volgens Van Dale:

in·te·gri·teit (dev)1onschendbaarheid2eerlijkheid, onkreukbaarheid

Bij een assessment spelen beide betekenissen een rol. Voor een werkgever heeft integriteit veel te maken met reputatie: een werknemer moet geen risico vormen voor het imago van de organisatie (of de beroepsgroep) en – liever nog – de normen en waarden van de organisatie onderstrepen en uitdragen. Maar een niet-integere medewerker kan nog meer nadelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld hoge kostenposten door fraude of rechtszaken. Vooral voor functies met veel verantwoordelijkheid en waarbij er een zekere mate van subjectiviteit meespeelt in de besluitvorming, is het van belang dat iemand een zuiver moreel kompas heeft.

Uiteraard is de bottom-line: je kunt niet integer zijn als je je tijdens een assessment anders voordoet dan je bent of de waarheid verdraait. Tegelijkertijd wil je natuurlijk dat jouw integriteit duidelijk naar voren komt tijdens je assessment, en dan is het fijn om te weten hoe tijdens een assessment integriteit wordt getoetst.

Integriteit bij een assessment hoe wordt het getoetst

Waar letten ze op om je assessment integriteit te bepalen?

Integriteit testen tijdens een assessment is lastig. Er zijn speciale tests voor integriteit en die worden steeds beter. Ze zijn wel gevoelig voor manipulatie: scoort iemand heel hoog op de integriteitsschaal dan kan dat komen doordat hij of zij heel integer is, maar ook doordat hij/zij bewust geprobeerd heeft de uitkomsten te manipuleren (en dat is dan weer helemaal niet integer). Ingewikkeld.

Daarom wordt er niet alleen afgegaan op een test, maar wordt er ook gelet op je gedrag tijdens de rollenspellen en de antwoorden in het interview. Wat is dan typisch integer gedrag? Bijvoorbeeld dit:

  •  Doen wat je zegt en zeggen wat je doet
  •  Je eerlijk en transparant uitspreken
  •  Het goede voorbeeld geven
  •  Blijk geven van normen en waarden
  •  Anderen aanspreken op ontoelaatbaar gedrag
  •  Je niet laten omkopen of chanteren
  •  Respectvol omgaan met anderen

In je voorbereiding op het interview kun je hierop inspelen door stil te staan bij situaties in het verleden waarin dergelijke zaken aan de orde waren. Probeer zoveel mogelijk details terug te halen aan de hand van de STAR methodiek: wat was de Situatie, wat was jouw Taak, hoe heb je het Aangepakt en wat was het Resultaat? Je hebt dan goede voorbeelden paraat wanneer er naar gevraagd wordt tijdens het assessment.

Zijn er dingen uit je verleden waar je niet trots op bent?  Vertel hier eerlijk over en zorg dat je goed kunt uitleggen waarom je zoiets nu nooit meer zou doen. Laat zien dat je kritisch naar jezelf kunt kijken en moreel besef hebt. En in de rollenspellen geldt natuurlijk: practice what you preach!

Nicoline Hermans schreef Succes met je assessment.

Wil jij ook een realistisch beeld krijgen van wat een assessment is en hoe het in zijn werk gaat? Wil jij ook weten wat je te wachten staat?

De laatste berichten van assessmentcoaching.nl: